Kiadványok


letöltés
The Autonomy Paths: Best Practices Collection     ...more


letöltés
Kisgyermeknevelő - A magyar bӧlcsődék egyesületének kiadványa - 2017/1.szám: Inklúziós kompetenciáink fejlesztése     ...more


letöltés
A projekt résztvevői szakmai kompetenciájuk fejlesztésében érdekelt bölcsődei kisgyermekgondozó, kisgyermeknevelői képzettséggel(OKJ) és óvópedagógus (felsőfokú) végzettségű munkavállalók közül kerültek kiválasztásra.     ...more


letöltés
A társadalmi kirekesztettségben élők száma egyre magasabb az Európai Unióban. Az Európa 2020 Stratégiában az uniós vezetők kifejezték abbéli szándékukat, hogy a szegénységben és kirekesztettségben élők számát 20 millióra csökkentsék.     ...more


letöltés
The In-Memo project, whose leading group is Arca, was financed by Europe for Citizens and presented at the Action 4 of the program entitled “Memoria Europea Attiva”/ “Active European Memory”.     ...more


Il Programma Leonardo da Vinci (LdV), volto a "sviluppare la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale", è stata creato nel 1994 con decreto del Consiglio dell'Unione europea.     ...more


Ez a kiadvány a VP/2012/009 PROGRESS Foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási uniós program kölcsönös tanulás a kompetenciák és a foglalkoztatás területén célkitűzésének keretében készült.    ...tovább


The Leonardo da Vinci Programme (LdV) aimed at "developing cooperation in the field of vocation education and training" was created in 1994 by Council decree of the European Union.     ...more


A Cas.O projekt azzal a céllal jött létre, hogy a szociális szektorban innovatív módon fellépő CASE MANAGER szakemberprofilt meghonosítsuk, hogy segítségével foglalkoztatáshoz juttassunk fiatalokat Magyarországon, hátrányos helyzetűeket Olaszországban és Fiatal nőket Bulgáriában.    ...tovább


letöltés
Az inkluzív nevelés kulcskompetenciái - Egy nemzetközi kutatásra épülő tanulmány a Leonardo da Vinci program támogatásával     ...more


MECEC+ Záró tanulmány: THE INTERCULTURAL NEEDS OF EDUCATORS IN EARLY CHILDHOOD SERVICES     ...more


PRESS project final publication: The social economy and the pattern of work integration social enterprises as a tool for work insertion of the disadvantaged     ...more


PRESS project - final publication: A szociális gazdaság és a munkaerő-integráló szociális vállalkozások mintája, mint a hátrányos helyzetűek munkahelyi beilleszkedésének eszköze     ...more
Kapcsolat - Contatti - Contact us
Galileo Progetti Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Aladár utca 6. fszt./1.
Magyarország – Ungheria - Hungary
Cégjegyzékszám: 01-09-930753
Adószám: 11700948-1-41
letöltés
letöltés
letöltés claudia.piovano@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-323-3835
letöltés adam.fekete@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-408-6308
letöltés marta.bene@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-774-8869
letöltés flora.kokendy@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-615-7949