Projektek

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "FINE! - Food and Nutrition In ECEC" projekt (2018-1-HU01-KA201-047760)
A FINE! projekt általános célkitűzése, hogy hozzájáruljon az EU élelmiszerbiztonsági politikája, az „Egészségügy 2020” keretprogram, az Európai Élelmiszer- és Táplálkozási Akcióterv 2015 - WHO, a gyermekkori elhízás cselekvési terv 2014 céljainak eléréséhez, hivatkozva a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 -nak, az ENSZ17 fenntartható fejlődési céljaira is. A helyes táplálkozás a gyermekek növekedésének fókuszpontja, különösen a 0-3 éves korosztályban, a fenntartható fejlődés (2015/2. célkitűzés), valamint az aktív és egészséges élet kulcsa. Az élelmiszerek és a táplálkozás számos szempontból fontosak: - Az egészség, és a betegségek, az elhízás megelőzése, kapcsolódva az egészségügyi költségek és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséhez; - Folyamatos testi és szellemi fejlődés; - Élelmiszerhulladék csökkenté és újrahasznosítása: az EU-ban évente mintegy 89 millió tonna - 80 kg / fő – élelmiszerhulladék keletkezik, a becsült költsége 143 milliárd euró. Az iskolai étkezdékben az elkészített ételek 20-50% -a hulladék lesz: a koragyermekkori szolgáltatások átgondolhatják az étkeztetésre és a maradék újrahasznosíthatására vonatkozó modelljeiket; - Az ebédidő egy társadalmi, relációs tevékenység és egy interkulturális eszköz, amely a sokféleséget gazdagító értékként mutatja, ami pozitív hatással van a gyerekekre.  A koragyermekkori neveléssel foglalkozó munkatársak számára fontos táplálkozással kapcsolatos képzési lehetőséget biztosítani, mivel nagy felelősségük van abban, hogy a gyerekek megértsék a helyes táplálkozás fontosságát, és kövessék ezt; az egészséges ételválaszték és a megfelelő adagméretek biztosítása: a nevelőknek, az étkeztetéssel foglalkozó munkatársaknak, a bölcsődevezetőknek és az egészségügyi szolgáltatóknak együtt kell működniük az egészséges táplálkozás és a testmozgás előmozdítására. Fontos szerepet játszanak a szülők és a családok táplálkozásában és egészséges életmódra való nevelésében is, beleértve a kapcsolódó kérdéseket is, különös tekintettel a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű csoportokra. A közvetlen kedvezményezettek a koragyermekkori szolgáltatások (a 0-6 éves gyermekek) és az ott dolgozók, beleértve a vezetőket, a koordinátorokat, a nevelőket, a konyhai személyzetet, a kisegítő személyzetet. Körülbelül 150 résztvevő vesz részt a képzésben, saját országukban vagy külföldön. A FINE! a projekt célja: - a résztvevők tudatosságának, ismereteinek, készségeinek növelése a gyermekek táplálkozásával és egészségével kapcsolatos kérdésekben, az étkezés társadalmi-relációs vonatkozásai a gyermekkorban, a koragyermekkori szolgáltatások szerepe a gyermekek fejlődésében és sikeres életükben; - a környezet tiszteletben tartásának ösztönzése; - a koragyermekkori szolgáltatások vezetőinek motiválása, hogy alakítsanak ki stratégiákat az étkeztetési rendszer modernizálására és fejlesztésére, a helyes táplálkozásra való nevelésre, az élelmiszerpazarlás megelőzésére és az újrahasznosításra; - az egészséges táplálkozásról szóló párbeszéd kialakítása a korai gyermekkori nevelésben a szervezetek, a döntéshozó szervek, a kedvezményezettek között, beleértve a családokat is; - a partnerek és a résztvevők európai dimenziójának növelése, beleértve az idegen nyelv tanulását is; - az innovatív és sikeres tapasztalatok megosztása a partnerek között; - az uniós cselekvési tervek, stratégiák, erőforrások, anyagok és jó gyakorlatok terjesztése; - a korai gyermekkori szolgáltatások közötti európai szintű együttműködés és hálózatépítés fejlesztése. A projekt módszertana a partnerek közötti kölcsönös tanuláson és a bevált gyakorlatok cseréjén alapul, köszönhetően az 5 rövid távú képzési tevékenységnek, ebből egy minden partnerországban (Magyarország, Olaszország, Portugália, Bulgária és Horvátország), 2 transznacionális projekt találkozónak, önképzésnek. Minden képzés tartalmaz óvodai és bölcsődei szakmai látogatásokat; megfigyelést; a nemzeti étkeztetési modellek, étrendek, nemzeti és helyi irányelvek bemutatása és összehasonlítása a táplálkozásban és a helyes táplálkozásra való nevelésben, az elhízás megelőzésében; táplálkozástámogatási stratégiák a hátrányos helyzetű gyermekek számára; az élelmiszer-pazarlás megelőzése és az újrahasznosítási szabályok és stratégiák; bevált gyakorlatok cseréje; szakmai találkozók és szemináriumok; műhelyek; szakemberek közötti szakmai megbeszélés. A projekt eredményei egy záró kiadványban és egy receptkönyvben kerülnek összegyűjtésre, amely a legjobb, egészséges, kiegyensúlyozott, ízletes és étvágygerjesztő receptek gyűjteménye. A receptkönyv, valamint a projekt eredményei sajtórendezvényeknek, az egyes partnerországok nyilvános rendezvényeinek és európai szintű terjesztési tevékenységeknek köszönhetően kerülnek terjesztésre. Várható hatások: - a résztvevők számára: a gyermekek táplálkozásával kapcsolatos ismeretek bővülése, az uniós dimenzió, motiváció, nyitottság növekedése; - a résztvevő szervezetek részére: a szervezetek stratégiáinak, módszereinek, tevékenységeinek fejlesztése, új ötletek importálása stratégiai tervükbe; a FINE! projekt képzési eredményeinek alkalmazása a napi tevékenységek során, a koragyermekkori szolgáltatások minőségének javítása; - a célcsoport számára (gyermekek és családok): egészségesebb és minőségibb koragyermekkori nevelés, a családok ismeretei a gyermekek táplálkozási szükségleteiről, egészséges receptekről, amelyeket otthon el lehet készíteni; - területi szinten: a témával kapcsolatos ismeretek bővülése, a partnerszervezetek, az érdekelt felek és a döntéshozó testületek közötti hálózat megerősödése, a projekt témájával kapcsolatos viták ösztönzése és a közintézmények proaktivitásának ösztönzése.
Projekt partnerek:
Arca Cooperative Sociale – Toszkána,Olaszország
Centro Social Soutelo - Rio Tinto, Portugália
Kindergarten 37 Valshebstvo – Sofia, Bulgária
Kindergarten Srčeko – Vratišinec, Horvátország
JEB Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – Budapest, Magyarország
Újságcikk a budapesti képzésről
Cikk a firenzei képzésről

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt(2018-1-HU01-KA201-047763)
A projekt általános célja hozzájárulni a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójának javításához, a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez és csökkentéséhez, a koragyermekkori nevelési és gondozási (Early Childhood Education and Care - ECEC) szolgáltatások minőségének és inkluzivitásának a fejlesztéséhez, valamint a koragyermekkori nevelők tudásának és kompetenciának a fejlesztéséhez. A korai iskolaelhagyás csökkentése az Európa2020 stratégia alapvető célkitűzése, és az EU-tagállamok elkötelezték magukat, hogy 2020-ig 10% alá csökkentsék a korán lemorzsolódók arányát. Eurydice / Cedefop 2014-es jelentés a korai iskolaelhagyásról Európában: a stratégiák, rendelkezések és intézkedések azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetű, a társadalmi kirekesztés veszélyével küzdő diákok, mint például a migráns háttérűek, a menedékkérők / menekültek, etnikai kisebbséghez tartozók, a társadalmi-gazdasági hátránnyal bírók sokkal inkább hajlamosak a korai iskolaelhagyásra mint más csoportok. A korai iskolaelhagyásban az oktatási és képzési rendszerrel kapcsolatos releváns tényezők is jelen vannak: az oktatási megközelítések és a tanítási módszerek nem fordítanak kellő figyelmet ezeknek a gyerekeknek a szükségleteire, valamint az etnikai megkülönböztetés egyes oktatási intézményekben tovább akadályozhatja a diákok sikerességét a iskolában (Luciak, 2004). Pozitív tényező, amely csökkentheti a korai iskolaelhagyás kockázatát, a magas színvonalú koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés: a koragyermekkori nevelés a gyermekek eredményei és társadalmi adaptációja szempontjából a legmagasabb hozammal jár, és döntő szerepet játszik az egyenlő esélyek biztosításában mindenki számára az iskolakezdéshez és a jó tanulási eredmények eléréséhez szükséges készségek fejlesztésében. A koragyermekkori nevelésben és gondozásban való részvétel hiánya és a magas színvonalú oktatáshoz való hozzáférés nehézségei mind hatást hatással vannak a migráns hátterű diákok esetében a jó eredmények elérésére (Európai Bizottság, 2013). A projekt célja, hogy hozzájáruljon az ECEC szolgáltatások minőségének javításához és a nevelők szakmai profiljának megerősítéséhez, az inkluzívabb és támogatóbb ECEC eléréséhez, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekekre, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, a szegénység csökkentésére és a korai iskolahagyás elleni küzdelemre. Az I.ECEC projekt célja az ECEC-ben dolgozó nevelők interkulturális ismereteinek és készségeinek, valamint az ECEC szolgáltatások minőségének fejlesztése az ERASMUS + KA2 MECEC+ projekt keretében elvégzett a kontextust és a képzési igényeket felmérő elemzése alapján: összehasonlító elemzés a korai gyermekkori nevelésről és gondozásról 3 EU-s országban, a nevelők képzési szükségleteire összpontosítva. Az I.ECEC projekt innovatív interkulturális korai gyermekkori nevelési modellt és tantervet javasol a nevelők és az ECEC szolgáltatók számára, az egyetemi kurzusokra alkalmazva annak érdekében, hogy megfeleljen a gyermekek és családjaik, valamint az ECEC szolgáltatók aktuális igényeinek ebben a történelmi pillanatban Európában. A projekt a tudásszövetség és a felsőoktatási intézmények és a köz- és magán fenntartású szervezetek közötti együttműködés révén valósul meg, amelyek megosztják egymással és fejlesztik a tudásukat, a bevált gyakorlatokat, a módszertanokat a koragyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatások minőségének és inkluzív szemléletének javítása érdekében. A projekt eredményei fontos hatással bírnak mind a felsőoktatási intézmények jövőbeli oktatási programjaira, mind a koragyermekkori nevelők szakmai teljesítményére mindennapi tevékenységeikben. A transznacionális együttműködés azért értékes, mert európai szintű kihívás áll fenn a népességváltozás miatt, amelyre a tagállamoknak magas színvonalú és eredményes választ kell adnia a befogadóbb, fenntarthatóbb és virágzóbb társadalmak kialakítása érdekében egész Európában. Ezeket a jelenségeket különböző tagállamokban különböző módszerek és eszközök segítségével közelítik meg, amelyek a projekt keretében megosztásra és megvalósításra kerülnek, biztosítva a gazdagodást a partnerek szintjén, valamint helyi és európai szinten. A tervezett szellemi eredmények: az interkulturális tanterv és oktatási modell, a nyitott oktatási anyagok (Open Educational Resources - OER) az online platformnak köszönhetően az európai szintű tanulási eredmények megosztására; közös diploma program (double degree) a partner felsőoktatási intézmények bevonásával. Az I.ECEC projektben alkalmazott módszertanok: 4 rövid távú képzési tevékenység; 6 nemzetközi projekttalálkozó; OER anyagok az online platformon, a zárókiadvány és a felhasználói útmutató. A szellemi termék tervezésében, kivitelezésében, tesztelésében, hatásvizsgálatában és validálásában résztvevők a vezetők, koordinátorok, kisgyermeknevelők, a koragyermekkori nevelési és gondozási szolgáltató partnerek munkatársai és tanárok, kutatók, a felsőoktatási partnerintézmények PHD hallgatói és diákjai. A képzésbe bevont résztvevők a partnerszervezetek kisgyermeknevelői. A kutató munkatársak a három partnerországból mintegy 30 szakember; körülbelül 50 pedagógus vesz részt közvetlenül a tanterv tesztelésében, amelyből a partnerszervezetek több mint 500 korai gyermekkori nevelési szakembere fog részesülni.
Projekt partnerek:
Universitá di Firenze - Firenze, Olaszország
Erasmus Hogeschool - Brüsszel, Belgium
ELTE TÓK - Budapest
Arca Cooperative Sociale – Toszkána,Olaszország
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - Budapest
Az I.ECEC projekt az ACIG conferencián 2019
Brüsszeli meeting - ELTE előadása a curriculum designról

Európai Szolidaritási Testület – Önkéntesség – “Think Green” projekt (2019-1-BG01-ESC11-062184)
Ez a rövid távú csoportos önkéntes projekt a bulgáriai Mladen faluban került megvalósításra az Európai Szolidaritási Testület program keretében az AKSELS fogadó szervezettel azzal a céllal, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a környezetvédelemre, egyesítve 15 európai országból érkező fiatal energiáját és kompetenciáit, köztük egy, a Galileo Progetti által küldött magyarországi önkéntessel.
Think Green project - Volunteer's Project Report
Think Green project - video

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “ED.IT - Educazione della prima infanzia in Italia” (2018-1-HU01-KA102-047362)
Az ED.IT - Early Childhood Education in Italy – Korai gyermekkori nevelés Olaszországban egy Erasmus+ KA1 szakképzési (VET) tanulók és munkatársak nemzetközi mobilitása projekt. A projekt központi témája a multikulturalitás a kisgyermeknevelésben (0-3 éves korosztály / ECEC - Early Child Education and Care), és csatlakozik (a koordinátor és a fogadó fél részételével megvalósuló) Erasmus+ KA2 MECEC+ projekt tevékenységeihez és céljaihoz, amelynek célkitűzése kisgyermeknevelők szakmai (tovább)képzése az inklúzió és a mulitkulturalitás jegyében. A Multikulturális kisgyermekkori nevelés valóban egy nagyon időszerű és fontos téma társadalmunkban és az Európai Unióban: a bevándorlók és az etnikai kisebbségek (mint például a romák) és gyermekeik inklúziója, de különösen a megfelelő szintű és minőségű oktatásuk, az Unió politikai döntéshozóinak egyik prioritása. Az iskoláskort még el nem ért gyermekek kínált oktatási-nevelési szolgáltatások fontos eszközök az esetleges jövőbeli iskolai kudarc megakadályozásához és a társadalmi inklúzió előmozdításához, nemcsak a gyermekek részére, hanem a szüleik számára is. Az Európai Unió által finanszírozott kutatások ezen a területen kiemelik azon lehetőségek megteremtésének jelentőségét, amelyek elősegítik a társadalmi kohéziót, a szociális egyenlőséget, a gyerekjogok és az esélyegyenlőségük védelmét és elősegítését, továbbá a szegénység elleni kűzdelmet.. A szociális panoráma folyamatosan változik Európában, s ennek megfelelően változnia kell a kisgyermeknevelés tudományának és gyakorlata elsajátításának is, hogy a jelenlegi és a jövő szakemberei megfelelő kompetenciák birtokában legyenek képesek adekvát választ adni nem csak az etnikailag és kulturálisan különböző gyermekek nevelési igényeire, hanem arra is, hogy a kisgyermeknevelés egyenlő esélyeket biztosítson a gyermekeknek és családjuknak ahhoz, hogy tanulmányaik során és majdani szakmájukban sikeresek legyenek. A koordinátor Galileo Progetti Nonprofit Kft. célja az EDIT projekttel hatékony továbbképzést nyújtani szakemberek, ill. tanárok részére és minőségi szakmai gyakorlatot kínálni a résztvevő Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma és a Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképzo Iskolája kisgyermeknevelő tanulói számára (OKJ kód: 54761 02), a Magyar Bölcsődék Egyesületének szakmai támogatásával, és az ARCA Cooperativa Sociale a r.l., mint fogadó intézmény segítségével, multikulturális kisgyermeknevelés témában a ma és a holnap kisgyermeknevelői részére. E célkitűzések elérése érdekében végzett tevékenységek a következők: - előkészítő szakmai képzés Magyarországon; - transznacionális szakmai látogatás (mobilitása) - 6 munkatárs számára; - rövid távú transznacionális mobilitás (4 hét) 12 hallgató számára; - hosszú távú transznacionális mobilitás (6 hónap) 4 hallgató és frissen végzettek számára. Minden transznacionális mobilitás az ARCA Szociális Szövetkezet által működtetett multikulturális óvodákban valósul meg, amelyekben az ARCA kifejlesztette toszkán módszer szerint folyik az oktató-nevelő munka. Az elvárt hatások: az érdeklődés növekedése a téma iránt és annak az alapvetésnek a tudatosítása, hogy az első éveinkben kapott oktatás-nevelés révén tudunk elérni egy igazságosabb társadalomba, amely méltányosabb és befogadóbb, s ehhez a képzési folyamatok és a továbbképzések modernizácóján keresztül vezet az út.
ED.IT projekt - képzési anyag - Multikulturális kisgyermeknevelés a bölcsődékben
Az ED.IT projektről készült kisfilm

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “TOPIC - TOscana Professioni Infermieristiche in Chianti” projekt (2018-1-HU01-KA102-047442)
A konzorcium tagjai: Galileo Progetti Nonprofit Kft. (koordinátor), a budapesti Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakgimnázium, MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma, Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A Galileo és a konzorciumi tagok már sikeresen működtek együtt projektekben, s a TOPIC projekt ezen projektek alatt megvalósított jó gyakorlatok folytatása, a már megismert küldő iskolák és kompetenciáik egy konzorciumban való egyesítésével, tanulói és munkatársi mobilitásokat tervezve egészségügyi-szociális területen. A konzorciumi együttműködés a nemzetközi partnerhálózatok működtetésében, európai projektek megvalósításában jártas konzorciumivezető és három magyarországi régió egészségügyi-szociális szakképzését képviselő iskola között jött létre azzal a céllal, hogy a képzési szektor és a munka világát képviselő vállalkozás között megvalósuljon a kompetenciák fejlesztése, a jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréje, ezáltal modernizálva az iskolák képzési kínálatát, közelítve a képzést és a munka világához. A fogadó partner a firenzei Arca Cooperativa Sociale, ami a szociális szektor minden területét képviseli: szociális, a nevelési és az egészségügyi szolgáltatásokat működtet Toszkánában, és sikeresen fogadott már több ízben európai mobilitásokat. A TOPIC projekt specifikus célkitűzései: - 40, szakmai alapképzésben gyakorló ápoló (OKJ kód: 54 723 02), szociális gondozó és ápoló (OKJ kód: 34 762 01) szakos tanuló, ill. frissen végzett munkahelyi szakmai gyakorlata a 3 küldő iskolából, az Arca által működtetett idősek ápoló otthonaiban, Toszkánában: 4 hosszú távú (3,5 hónapos) ErasmusPro mobilitás, 36 rövid távú (5 hetes) mobilitás; cél, hogy a leendő gyakorló ápolók és szociális gondozó és ápolók az otthoni szakmai képzés során szerzett tapasztalataikat egy másik európai országban, magasszintű szolgáltatást nyújtó, korszerű berendezésekkel ellátott, modern intézményben szerzett munkatapasztalataikkal egészítsék ki saját szakterületükön belül, s szakmai, személyes, nyelvi kompetenciáik fejlődjenek; - 12 szakképzési munkatárs képzése olaszországi tanulmányút során, Toszkánában: az Arca létesítményeiben végzett job shadowing/megfigyelés keretében, szakmai tudásuk fejlesztésének elősegítése céljából.
Toszkán Kaland 2019 - BLOG

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581)
Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.
EDUCHILD projekt - képzési anyag - Multikulturális koragyermekkori nevelés
EDUCHILD projekt - módszertani képzési anyag - Olaszország
Az EDUCHILD projektről készült kisfilm
fogadó szervezet - Arca Cooperativa Sociale

Erasmus+ - EVS Európai Önkéntes Szolgálat - "Step by Step for social inclusion" projekt (2017-3-IT03-KA105-012324)
A projekt keretében Magyarországról (küldő szervezet: Galileo Progetti) egy önkéntes vesz részt szociális szövetkezetek tevékenységeiben Biella városában, Olaszországban: a résztvevő 2018. áprilistól 9 hónapig önkénteskedik hat másik, különböző országokból érkező önkéntessel együtt (Spanyolország, Portugália, Franciaország, Lengyelország, Macedónia és Törökország). A projekt célja, hogy elősegítse a fiatalok mobilitását és ösztönözze a nemzetközi cseréket az uniós polgárok körében.
EVS Biella 2018 beszámoló

CEI Central European Initiative Cooperation Activity Program – "THE AUTONOMY PATHS"
Kölcsönös tanuláson alapuló szeminárium a hátrányos helyzetű emberek, különösen a mentális, testi és pszichoszociális fogyatékossággal élők társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának kíséretéről 17 európai országban, a CEI Central European Initiative és az Arca Cooperativa Sociale társfinanszírozásában.
The Autonomy Paths - Best Practices Collection
The Autonomy Paths - Mutual Learning Seminar - fényképek

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - Köznevelés - "MECEC+" projekt (2016-1-HU01-KA201-022945)
A „Multicultural Early Childhood Education - MECEC+” projekt célkitűzése egy összehasonlító elemzés megvalósítása a koragyermekkori gondozás és nevelés témájában három országban, (Olaszország, Toszkána – Magyarország, Budapest - Spanyolország, Katalónia), a készség-és kompetenciaelemzésen, a nevelők képzéseinek és tanulmányainak, a referenciarendszereknek és a szabályozásoknak az elemzésén, és a nevelési-gondozási szolgáltatások megfigyelésén keresztül. A partnerszervezetek: Galileo Progetti Nonprofit Kft., koordinátor; ELTE TÓK; Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék; Arca Cooperativa Sociale; University of Florence; Serveis a les persones - ENCIS. Az átfogó célkitűzés hosszú távon hozzájárulni a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójának fejlődéséhez, a készségeik fejlesztéséért, az iskoláztatási esélyegyenlőség és a jó tanulási eredmények eléréséhez szükséges képességek biztosításáért: a koragyermekkori nevelés hozza a legnagyobb megtérülést a gyermekek eredményei és a szociális alkalmazkodásuk tekintetében. A társadalmi kirekesztés által veszélyeztetettnek ítélt gyerekek a projektben különösen a kulturális kisebbségek (roma) és a bevándorlók, és a szegénység által veszélyeztetett vagy a szegénységi küszöb alatt élő gyermekek.
MECEC+ weboldal - Arca Cooperativa Sociale - Firenze
MECEC+ projekt - bölcsődelátogatás Józsefvárosban
MECEC+ projekt - nemzetközi tréning
MECEC+ projekt - cikk A Kisgyermek folyóiratban
ARCA - a kora gyermekkori nevelés szakmai irányelvei
ELTE TÓK - Budapest
Serveis a les persones ENCÍS - Barcelona
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - Budapest
MECEC+ Spain Catalonia Report Need Analysis
MECEC+ Italy Report Need Analysis
MECEC+ Hungary Report Need Analysis
MECEC+ Questionnaire
MECEC+ training materials - ECEC in Finland
MECEC+ training materials - Eurochild
MECEC+ training materials - Khetanipe
MECEC+ training materials - Working together to turn the tide
MECEC+ Final Publication - THE INTERCULTURAL NEEDS OF EDUCATORS IN EARLY CHILDHOOD SERVICES - English version
MECEC+ Final Publication - Hungarian version

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - Szakképzés - "PRESS" projekt (2016-1-HU01-KA202-023003)
Az "Európa 2020" stratégiával az EU több elérendő célt tűzott ki 2020-ig az oktatás, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás területein. A „PRESS - PRomoting European Social economy Strategies and social entrepreneurship for inclusion of disadvantaged women in labour market” projekt célkitűzése különösen a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, főleg a hátrányos helyzetű nők esetén, különös figyelemmel a fiatal roma nőkre. A PRESS projekt bevon közvetlen és közvetett kedvezményezetteket: köztisztviselőket, döntéshozókat, szakembereket más országokbol. A részt vevő országok: Magyarország, Belgium, Spanyolország, Portugália, Horvátország és Olaszország. A partner szervezetek: Galileo Progetti Nonprofit Kft., - koordinátor; ENSIE - A munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalkozások európai hálózata; FAEDEI - Faedei Federación de asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción; A3S - Associação para o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro Sector; ACT Group; Ulysses Cooperativa Sociale Onlus; RES - Réseau d'Entreprises Sociales. A projekt a célkitűzések eléréséhez használni kivánja a hátrányos helyzetű nők inkluziójanak modelljeit, a legjobb gyakorlatokat, módszereket, az állami / magán partnerségi stratégiákat europai szinten. A projekt különösképpen osztonozni szeretne a szociális vállalkozások és a döntéshozók közötti párbeszédet a partnerországokban. Az Európai Bizottság szerint a szociális vállalkozások és az inkluzív szociális gazdasagért dolgozók kulcsszerepet játszanak a társadalmi kohézió elősegitésében és a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében.
http://www.ensie.org/pressproject
FB group/Press Project
2nd National WISE conference in Croatia
Study visit in Italy
PRESS project - glossary
PRESS project - final publication: The social economy and the pattern of work integration social enterprises as a tool for work insertion of the disadvantaged
PRESS project - final publication: A szociális gazdaság és a munkaerő-integráló szociális vállalkozások mintája, mint a hátrányos helyzetűek munkahelyi beilleszkedésének eszköze

Erasmus+ KA1 – Traineeship – "Bet for jobs” projekt
A program lehetőséget ad két hónapos szakmai gyakorlati tevékenységre két olaszországi egyetem, az Università della Calabria és az Università degli Studi della Tuscia hallgatóinak. A gyakornokok a Erasmus Traineeship program keretében lehetőséget kapnak arra, hogy specifikus készségeket szerezzenek, és jobban megértsék a fogadó ország társadalmi-gazdasági kultúráját, a fiatal munkavállalók európai mobilitásának ösztönzését megcélozva.
http://betforjobs.erasmusmanager.it/

Erasmus+ - EVS Európai Önkéntes Szolgálat - "SVE-risterio" projekt (2016-3-IT03-KA105-009682)
A projekt során kettő magyarországi fiatal önkéntes (küldő szervezet: Galileo Progetti) vett részt a Macerata Opera Festival keretében szervezett programok előkészítésében, szervezésében, más európai országokból érkező önkéntesekkel együtt.
Sferisterio Opera Festival - Macerata

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “M.I.T.O.” projekt (2016-1-HU01-KA102-022482)
A 2016 augusztusában induló egy éves idejű “M.I.T.O. – Mobilitá Infermieri in Toscana” projektben 4 magyar és olasz (Toszkána) szervezet működik együtt: Galileo Progetti Nonprofit Kft. (koordinátor), a BVHSZC Kanizsay Dorottya Szakképző Iskolája és az MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma (küldő intézmények), továbbá a firenzei ARCA Cooperativa Sociale mint fogadó intézmény. A mobilitás projekt főbb elemei: 18 gyakorló ápoló és szociális gondozó és ápoló vesz részt egy öthetes (és 6 kísérőtanár egy-egy hetes) szakmai gyakorlaton a Rosalibri Kft. által fenntartott öregek otthonában; 6 magyar oktató toszkánai tanulmányi útja; az ARCA, ill. a Rosalibri 3 munkatársának tanulmányútja Magyarországon. A projekt hozzá kíván járulni az Európai Unió célkitűzéséhez az európai mobilitás növelésében, tanulók és tanárok számára a mobilitás szervezésével, lehetővé téve a tapasztalatcserét és a jó gyakorlatok cseréjét, a kölcsönös tanulást, különböző kultúrák megismerését – ezáltal egy európai kitekintést adva a partnereknek és a résztvevőknek, valamint egy európai dimenziót az oktatási intézmények képzési kínálatának. A M.I.T.O projekt célul tűzi ki a mobilitás mint a kompetenciafejlesztés eszközének előtérbe állítását.
A M.I.T.O. projektről készült kisfilm
M.I.T.O. projekt - Patika Magazin
M.I.T.O. projekt - Borsod Online

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “C.I.E.” projekt (2016-1-HU01-KA102-022728)
A Competences of Inclusive Education projekt a jövő kisgyekmekgondozói szakmai kulcskompetenciáinak fejlesztését tűzi ki célul az inkluzív nevelés terén, összhangban az EU irányelveivel, amely különösen fontosnak tartja garantálni minden polgára számára a minőségi és inkluzív koragyermekkori nevelést (ECEC). A résztvevő tanulók és tanárok egy olyan képzési folyamat részesei, amely egy olaszországi/németországi mobilitási periódusban végződik. A projekt 2016 szeptemberében indul és egy évig tart. Közreműködik 3 uniós tagállam, 6 szervezete: Galileo Progetti Nonprofit Kft., Budapest, mint koordinátor; Örökmozgó Közhasznú Egyesület, Budapest; BVHSZC Raoul Wallenberg Szakközépiskola és szakiskola, Budapest; Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc; és a fogadó sntézmények: az olaszországi (Torino) Associazione Formazione80 és a németországi (Niederpöcking) Fortshritt GmBH. A projekt keretében egy 5 hetes nemzetközi mobilitás valósul meg Olaszországban és Németországban 18 kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ kód: 54 761 02) tanuló részére a Wallenberg iskolából és a Ferenczi iskolából, valamint 4-4 tanári mobilitás.
C.I.E. projekt - képzési anyag - kompetenciatáblázat
C.I.E. projekt - képzési anyag - Key competences of inclusive education
C.I.E. projekt - képzési anyag - Az inkluzív nevelés kulcskompetenciái
C.I.E. projekt - képzési anyag - EU direktívák és az inkluzív nevelés
C.I.E. projekt - képzési anyag - commun vocabulary_english_hungarian_italian_german
C.I.E. projekt - képzési anyag - A kvalifikációtól a kompetenciáig
C.I.E. projekt - képzési anyag - ECVET Magyarország_Olaszország_Németország
C.I.E. projekt - fényképek
C.I.E. projekt - cikk - Védőnő folyóirat

Erasmus+ – KA2 Stratégiai Partnerségek - "JobCoach+” projekt (2015-1- BE01-KA202- 013226)
A JobCoach + európai projekt célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjára irányuló stratégiák minőségét és hatékonyságát azáltal, hogy megerősíti a munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatok (WISE) és a témában dolgozó szakemberek kompetenciáit és szakértelmét, a bevált gyakorlatokat és a sikeres módszereket terjesztve európai és nemzeti szinteken. A munkaerő-piaci integrációs folyamatokban a Jobcoach kulcsszerepet játszik a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem stratégiájában, és fontos, hogy a szakemberek és a szociális vállalkozások magas szintű szakmai kompetenciákkal és minőségi normákkal rendelkezzenek. Ezért szükség van a jelenlegi és a jövő szakembereinek képzésére ebben a konkrét profilban. A projektban öt európai ország (Olaszország, Belgium, Lettország, Spanyolország és Magyarország) munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalkozások hálózatai és egy egyetem működik együtt, egy magas szintű, modern és hatékony, európai szinten szabványosított képzés létrehozására, a Jobcoach szakemberek számára. A projekt célja továbbá a Jobcach szakemberprofil felvétele az ESCO szakmai adatbázisába (Készségek / kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása: ESCO ), hogy biztosítsa a legmagasabb minőségi követelményeket és a szakmai szolgáltatások európai szintű homogenitását. A projekt célkitűzése a következők megvalósítása: - Kutatások: a meglévő bevált gyakorlatok, a Jobcoach szakemberprofil meglévő kritériumai, meglévő képzések, szükséges képzési szükségletek és kompetenciák, jogi háttér, pénzügyi háttér, általános és specifikus társadalmi kontextus a partnerországokban; - 5 nemzeti szintű fórum az érintettekkel (multiplikátor események) a kapcsolódó igények terjesztése és elemzése érdekében; - Az európai Jobcoach képzés kifejlesztése: egy európai szintű modul (mindenki számára közös) és nemzeti, specifikus modulok: iránymutatásokkal ezek összehangolására; - Képzők képzése: képzés (közös és specifikus) a partner országok 10 képzőjének, on-line kurzusok a külső érdeklődők számára; - Pilot kurzus: tanfolyamok minden partner ország 10 résztvevőjének; - 3 hónapos pilot projekt 2 újonnan képzett Jobcoach részére minden partner országból; - képzési tanfolyamok nemzeti vagy regionális akkreditációs folyamatainak megkezdése; - Az európai Jobcoach szakemberprofil felvétele az ESCO adatbázisba; - A helyi, regionális és európai szintű érdekelt felek és politikai döntéshozók tudatosságának növelése a munkaerő-piaci integráció támogatására; - Új képzések integrálása a szakképző intézmények és egyetemek képzési tevékenységébe; - A tanulási eredmények diffúziója és szabad hozzáférhetősége; - 4 nemzeti és 1 európai szintű disszeminációs konferencia; - A projekt utáni nyomon követés a hatás és a fenntarthatóság értékelésére.
JobCoach+ projekt - Tréning anyag

Erasmus+ - EVS Európai Önkéntes Szolgálat - "STRANA EVS IDEA" projektek
(2016-1-IT03-KA105-008061; 2017-1- IT03-KA105- 010726; 2017-IT-3-KA105-012633)
A projektek keretében Magyarországról egy/kettő önkéntes (küldő szervezet: Galileo Progetti) vesz részt a Stranaidea SCS Impresa Sociale Onlus szervezet szociális tevékenységeiben Torinóban: a résztvevő 12 hónapig önkénteskedik hat másik, különböző országokból érkező önkéntessel együtt (Spanyolország, Portugália, Franciaország, Németország és Lettország). A projekt célja, hogy elősegítse a fiatalok mobilitását és ösztönözze a nemzetközi cseréket az uniós polgárok körében.
http://www.stranaidea.it/servizi/comunita-e-partecipazione/news-e-progetti-comunita/211-un-nuovo-anno-di-sve
Egy év Torinóban - az egyik magyar önkéntes kisfilmje

Erasmus+ KA1 VET – Nemzetközi Mobilitás – “INFINITO” projekt
Egy 5 hetes szakmai gyakorlati lehetőség nyújtása 18 dél-magyarországi ápoló és szociális munkás tanuló számára idősek és fogyatékosok intézményeiben Toszkána régióban.
https://www.facebook.com/groups/...
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek...
Képek

Európa a polgárokért program, 4. akció – Aktív európai emlékezet – “In Memo” projekt
Figyelemfelhívás a náci és a kommunista rezsimek által a fogyatékkal élőkkel szemben elkövetett visszaélésekre és megemlékezni az áldozatokról. A cél ezenfelül egy módszertani kézikönyv kidolgozása, a pedagógusok számára ezen történelmi események oktatására szolgáló pedagógiai eszközök nyújtása, amelyek egyúttal a békére és a toleranciára nevelnek.
In Memo - In Memoriam of the Invisible Victims - video
http://www.in-memo.eu/
in-memo.pdf

Progress Európai Program – „RESPEC” projekt
A tapasztalatcsere és a sikeres gyakorlati módszerek kicserélése, elterjesztése, átültetése a szociális gazdaság területén, különös tekintettel a munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatokra, ezzel elősegítve a munkahelyteremtés lehetőségét a társadalomból kirekesztettek számára, lehetőséget adni számukra képességeik felmérésére, fejlesztésére, előmozdítva munkaerőpiaci integrációjukat.
http://www.respec.eu/hu/

Egész életen át tartó tanulás program – “All inclusive” – Partnerség a társadalmi inklúzió erősítéséért projekt
A projekt célja a sérült gyermekek és az iskolából kilépő fiatal felnőttek, fogyatékkal élő fiatalok inklúzióját elősegítő módszerek, bevált gyakorlatok megismerése, cseréje európai partnerlátogatások révén.
https://www.facebook.com/groups/...

LdV – Nemzetközi Mobilitás - „FAN” – Óvodapedagógusok továbbképzése projekt
Az ARCA és a CEPISS pedagógiai módszereinek megismertetése 16 magyarországi óvópedagógussal és a fogyatékos gyermekek integrációjának elősegítése Magyarországon.
https://www.facebook.com/groups/...

LdV – Nemzetközi Mobilitás - "E.SZ.SZ.O." projekt
Egy 5 hetes szakmai gyakorlati lehetőség nyújtása 16 dél-magyarországi ápoló és szociális munkás tanuló számára idősek és fogyatékosok intézményeiben Toszkána régióban.
https://www.facebook.com/groups/...

LdV – Nemzetközi Mobilitás – „EPIC” – Szakmai tapasztalatszerzés Chiantiban projekt
Egy 5 hetes szakmai gyakorlati lehetőség nyújtása 12 dél-magyarországi ápoló és szociális munkás tanuló számára idősek és fogyatékosok intézményeiben Olaszországban, Chiantiban, Greve és Panzano területén.
https://www.facebook.com/groups/...

Európa a polgárokért program, 4. akció – Aktív európai emlékezet – “The Other Side of Memory” projekt
A projekt célja visszaemlékezések gyűjtése és a nácizmus, kommunizmus által okozott erőszak és szenvedés emlékének a megőrzése Európában. A projekt főszereplői gyermekek és fiatalok, akik a kutatásba bevonják az események közvetlen tanúit, videó interjúk formájában rögzítve a totalitárius rezsimeket megélt nők és férfiak visszaemlékezéseit.
http://www.cooperativaorso.it/servizio/173

LdV TOI - Transfer of Innovation „C A S. O.” – Case manager képzés adaptációja projekt
A CASE MANAGER mint a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci foglalkoztatásában jártas szakember olaszországi modelljének átültetése és a helyi viszonyokra való alkalmazása Magyarországon és Bulgáriában.
http://www.case-manager-project.eu/hu
Kapcsolat - Contatti - Contact us
Galileo Progetti Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Aladár utca 6. fszt./1.
Magyarország – Ungheria - Hungary
Cégjegyzékszám: 01-09-930753
Adószám: 11700948-1-41
letöltés
letöltés
letöltés claudia.piovano@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-323-3835
letöltés adam.fekete@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-408-6308
letöltés marta.bene@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-774-8869
letöltés flora.kokendy@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-615-7949