Projektek

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581)
Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.
EDUCHILD projekt - képzési anyag - Multikulturális koragyermekkori nevelés
EDUCHILD projekt - módszertani képzési anyag - Olaszország
Az EDUCHILD projektről készült kisfilm
fogadó szervezet - Arca Cooperativa Sociale

Erasmus+ - EVS Európai Önkéntes Szolgálat - "Step by Step for social inclusion" projekt (2017-3-IT03-KA105-012324)
A projekt keretében Magyarországról (küldő szervezet: Galileo Progetti) egy önkéntes vesz részt szociális szövetkezetek tevékenységeiben Biella városában, Olaszországban: a résztvevő 2018. áprilistól 9 hónapig önkénteskedik hat másik, különböző országokból érkező önkéntessel együtt (Spanyolország, Portugália, Franciaország, Lengyelország, Macedónia és Törökország). A projekt célja, hogy elősegítse a fiatalok mobilitását és ösztönözze a nemzetközi cseréket az uniós polgárok körében.

CEI Central European Initiative Cooperation Activity Program – "THE AUTONOMY PATHS"
Kölcsönös tanuláson alapuló szeminárium a hátrányos helyzetű emberek, különösen a mentális, testi és pszichoszociális fogyatékossággal élők társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának kíséretéről 17 európai országban, a CEI Central European Initiative és az Arca Cooperativa Sociale társfinanszírozásában.
The Autonomy Paths - Best Practices Collection
The Autonomy Paths - Mutual Learning Seminar - fényképek

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - Köznevelés - "MECEC+" projekt (2016-1-HU01-KA201-022945)
A „Multicultural Early Childhood Education - MECEC+” projekt célkitűzése egy összehasonlító elemzés megvalósítása a koragyermekkori gondozás és nevelés témájában három országban, (Olaszország, Toszkána – Magyarország, Budapest - Spanyolország, Katalónia), a készség-és kompetenciaelemzésen, a nevelők képzéseinek és tanulmányainak, a referenciarendszereknek és a szabályozásoknak az elemzésén, és a nevelési-gondozási szolgáltatások megfigyelésén keresztül. A partnerszervezetek: Galileo Progetti Nonprofit Kft., koordinátor; ELTE TÓK; Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék; Arca Cooperativa Sociale; University of Florence; Serveis a les persones - ENCIS. Az átfogó célkitűzés hosszú távon hozzájárulni a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójának fejlődéséhez, a készségeik fejlesztéséért, az iskoláztatási esélyegyenlőség és a jó tanulási eredmények eléréséhez szükséges képességek biztosításáért: a koragyermekkori nevelés hozza a legnagyobb megtérülést a gyermekek eredményei és a szociális alkalmazkodásuk tekintetében. A társadalmi kirekesztés által veszélyeztetettnek ítélt gyerekek a projektben különösen a kulturális kisebbségek (roma) és a bevándorlók, és a szegénység által veszélyeztetett vagy a szegénységi küszöb alatt élő gyermekek.
MECEC+ weboldal - Arca Cooperativa Sociale - Firenze
MECEC+ projekt - bölcsődelátogatás Józsefvárosban
MECEC+ projekt - nemzetközi tréning
ARCA - Guidelines for the education and the care of the young children
ELTE TÓK - Budapest
Serveis a les persones ENCÍS - Barcelona
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - Budapest
MECEC+ Spain Catalonia Report Need Analysis
MECEC+ Italy Report Need Analysis
MECEC+ Hungary Report Need Analysis
MECEC+ Questionnaire
MECEC+ training materials - ECEC in Finland
MECEC+ training materials - Eurochild
MECEC+ training materials - Khetanipe
MECEC+ training materials - Working together to turn the tide
MECEC+ Final Publication - THE INTERCULTURAL NEEDS OF EDUCATORS IN EARLY CHILDHOOD SERVICES

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - Szakképzés - "PRESS" projekt (2016-1-HU01-KA202-023003)
Az "Európa 2020" stratégiával az EU több elérendő célt tűzott ki 2020-ig az oktatás, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás területein. A „PRESS - PRomoting European Social economy Strategies and social entrepreneurship for inclusion of disadvantaged women in labour market” projekt célkitűzése különösen a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, főleg a hátrányos helyzetű nők esetén, különös figyelemmel a fiatal roma nőkre. A PRESS projekt bevon közvetlen és közvetett kedvezményezetteket: köztisztviselőket, döntéshozókat, szakembereket más országokbol. A részt vevő országok: Magyarország, Belgium, Spanyolország, Portugália, Horvátország és Olaszország. A partner szervezetek: Galileo Progetti Nonprofit Kft., - koordinátor; ENSIE - A munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalkozások európai hálózata; FAEDEI - Faedei Federación de asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción; A3S - Associação para o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro Sector; ACT Group; Ulysses Cooperativa Sociale Onlus; RES - Réseau d'Entreprises Sociales. A projekt a célkitűzések eléréséhez használni kivánja a hátrányos helyzetű nők inkluziójanak modelljeit, a legjobb gyakorlatokat, módszereket, az állami / magán partnerségi stratégiákat europai szinten. A projekt különösképpen osztonozni szeretne a szociális vállalkozások és a döntéshozók közötti párbeszédet a partnerországokban. Az Európai Bizottság szerint a szociális vállalkozások és az inkluzív szociális gazdasagért dolgozók kulcsszerepet játszanak a társadalmi kohézió elősegitésében és a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében.
http://www.ensie.org/pressproject
FB group/Press Project
2nd National WISE conference in Croatia
Study visit in Italy
PRESS project - glossary
PRESS project - final publication: The social economy and the pattern of work integration social enterprises as a tool for work insertion of the disadvantaged
PRESS project - final publication: A szociális gazdaság és a munkaerő-integráló szociális vállalkozások mintája, mint a hátrányos helyzetűek munkahelyi beilleszkedésének eszköze

Erasmus+ KA1 – Traineeship – "Bet for jobs” projekt
A program lehetőséget ad két hónapos szakmai gyakorlati tevékenységre két olaszországi egyetem, az Università della Calabria és az Università degli Studi della Tuscia hallgatóinak. A gyakornokok a Erasmus Traineeship program keretében lehetőséget kapnak arra, hogy specifikus készségeket szerezzenek, és jobban megértsék a fogadó ország társadalmi-gazdasági kultúráját, a fiatal munkavállalók európai mobilitásának ösztönzését megcélozva.
http://betforjobs.erasmusmanager.it/

Erasmus+ - EVS Európai Önkéntes Szolgálat - "SVE-risterio" projekt (2016-3-IT03-KA105-009682)
A projekt során kettő magyarországi fiatal önkéntes (küldő szervezet: Galileo Progetti) vett részt a Macerata Opera Festival keretében szervezett programok előkészítésében, szervezésében, más európai országokból érkező önkéntesekkel együtt.
Sferisterio Opera Festival - Macerata

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “M.I.T.O.” projekt (2016-1-HU01-KA102-022482)
A 2016 augusztusában induló egy éves idejű “M.I.T.O. – Mobilitá Infermieri in Toscana” projektben 4 magyar és olasz (Toszkána) szervezet működik együtt: Galileo Progetti Nonprofit Kft. (koordinátor), a BVHSZC Kanizsay Dorottya Szakképző Iskolája és az MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma (küldő intézmények), továbbá a firenzei ARCA Cooperativa Sociale mint fogadó intézmény. A mobilitás projekt főbb elemei: 18 gyakorló ápoló és szociális gondozó és ápoló vesz részt egy öthetes (és 6 kísérőtanár egy-egy hetes) szakmai gyakorlaton a Rosalibri Kft. által fenntartott öregek otthonában; 6 magyar oktató toszkánai tanulmányi útja; az ARCA, ill. a Rosalibri 3 munkatársának tanulmányútja Magyarországon. A projekt hozzá kíván járulni az Európai Unió célkitűzéséhez az európai mobilitás növelésében, tanulók és tanárok számára a mobilitás szervezésével, lehetővé téve a tapasztalatcserét és a jó gyakorlatok cseréjét, a kölcsönös tanulást, különböző kultúrák megismerését – ezáltal egy európai kitekintést adva a partnereknek és a résztvevőknek, valamint egy európai dimenziót az oktatási intézmények képzési kínálatának. A M.I.T.O projekt célul tűzi ki a mobilitás mint a kompetenciafejlesztés eszközének előtérbe állítását.
A M.I.T.O. projektről készült kisfilm
M.I.T.O. projekt - Patika Magazin
M.I.T.O. projekt - Borsod Online

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “C.I.E.” projekt (2016-1-HU01-KA102-022728)
A Competences of Inclusive Education projekt a jövő kisgyekmekgondozói szakmai kulcskompetenciáinak fejlesztését tűzi ki célul az inkluzív nevelés terén, összhangban az EU irányelveivel, amely különösen fontosnak tartja garantálni minden polgára számára a minőségi és inkluzív koragyermekkori nevelést (ECEC). A résztvevő tanulók és tanárok egy olyan képzési folyamat részesei, amely egy olaszországi/németországi mobilitási periódusban végződik. A projekt 2016 szeptemberében indul és egy évig tart. Közreműködik 3 uniós tagállam, 6 szervezete: Galileo Progetti Nonprofit Kft., Budapest, mint koordinátor; Örökmozgó Közhasznú Egyesület, Budapest; BVHSZC Raoul Wallenberg Szakközépiskola és szakiskola, Budapest; Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc; és a fogadó sntézmények: az olaszországi (Torino) Associazione Formazione80 és a németországi (Niederpöcking) Fortshritt GmBH. A projekt keretében egy 5 hetes nemzetközi mobilitás valósul meg Olaszországban és Németországban 18 kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ kód: 54 761 02) tanuló részére a Wallenberg iskolából és a Ferenczi iskolából, valamint 4-4 tanári mobilitás.
C.I.E. projekt - képzési anyag - kompetenciatáblázat
C.I.E. projekt - képzési anyag - Key competences of inclusive education
C.I.E. projekt - képzési anyag - Az inkluzív nevelés kulcskompetenciái
C.I.E. projekt - képzési anyag - EU direktívák és az inkluzív nevelés
C.I.E. projekt - képzési anyag - commun vocabulary_english_hungarian_italian_german
C.I.E. projekt - képzési anyag - A kvalifikációtól a kompetenciáig
C.I.E. projekt - képzési anyag - ECVET Magyarország_Olaszország_Németország
C.I.E. projekt - fényképek
C.I.E. projekt - cikk - Védőnő folyóirat

Erasmus+ – KA2 Stratégiai Partnerségek - "JobCoach+” projekt (2015-1- BE01-KA202- 013226)
A JobCoach + európai projekt célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjára irányuló stratégiák minőségét és hatékonyságát azáltal, hogy megerősíti a munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatok (WISE) és a témában dolgozó szakemberek kompetenciáit és szakértelmét, a bevált gyakorlatokat és a sikeres módszereket terjesztve európai és nemzeti szinteken. A munkaerő-piaci integrációs folyamatokban a Jobcoach kulcsszerepet játszik a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem stratégiájában, és fontos, hogy a szakemberek és a szociális vállalkozások magas szintű szakmai kompetenciákkal és minőségi normákkal rendelkezzenek. Ezért szükség van a jelenlegi és a jövő szakembereinek képzésére ebben a konkrét profilban. A projektban öt európai ország (Olaszország, Belgium, Lettország, Spanyolország és Magyarország) munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalkozások hálózatai és egy egyetem működik együtt, egy magas szintű, modern és hatékony, európai szinten szabványosított képzés létrehozására, a Jobcoach szakemberek számára. A projekt célja továbbá a Jobcach szakemberprofil felvétele az ESCO szakmai adatbázisába (Készségek / kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása: ESCO ), hogy biztosítsa a legmagasabb minőségi követelményeket és a szakmai szolgáltatások európai szintű homogenitását. A projekt célkitűzése a következők megvalósítása: - Kutatások: a meglévő bevált gyakorlatok, a Jobcoach szakemberprofil meglévő kritériumai, meglévő képzések, szükséges képzési szükségletek és kompetenciák, jogi háttér, pénzügyi háttér, általános és specifikus társadalmi kontextus a partnerországokban; - 5 nemzeti szintű fórum az érintettekkel (multiplikátor események) a kapcsolódó igények terjesztése és elemzése érdekében; - Az európai Jobcoach képzés kifejlesztése: egy európai szintű modul (mindenki számára közös) és nemzeti, specifikus modulok: iránymutatásokkal ezek összehangolására; - Képzők képzése: képzés (közös és specifikus) a partner országok 10 képzőjének, on-line kurzusok a külső érdeklődők számára; - Pilot kurzus: tanfolyamok minden partner ország 10 résztvevőjének; - 3 hónapos pilot projekt 2 újonnan képzett Jobcoach részére minden partner országból; - képzési tanfolyamok nemzeti vagy regionális akkreditációs folyamatainak megkezdése; - Az európai Jobcoach szakemberprofil felvétele az ESCO adatbázisba; - A helyi, regionális és európai szintű érdekelt felek és politikai döntéshozók tudatosságának növelése a munkaerő-piaci integráció támogatására; - Új képzések integrálása a szakképző intézmények és egyetemek képzési tevékenységébe; - A tanulási eredmények diffúziója és szabad hozzáférhetősége; - 4 nemzeti és 1 európai szintű disszeminációs konferencia; - A projekt utáni nyomon követés a hatás és a fenntarthatóság értékelésére.
JobCoach+ projekt - Tréning anyag

Erasmus+ - EVS Európai Önkéntes Szolgálat - "STRANA EVS IDEA" projektek
(2016-1-IT03-KA105-008061; 2017-1- IT03-KA105- 010726; 2017-IT-3-KA105-012633)
A projektek keretében Magyarországról egy/kettő önkéntes (küldő szervezet: Galileo Progetti) vesz részt a Stranaidea SCS Impresa Sociale Onlus szervezet szociális tevékenységeiben Torinóban: a résztvevő 12 hónapig önkénteskedik hat másik, különböző országokból érkező önkéntessel együtt (Spanyolország, Portugália, Franciaország, Németország és Lettország). A projekt célja, hogy elősegítse a fiatalok mobilitását és ösztönözze a nemzetközi cseréket az uniós polgárok körében.
http://www.stranaidea.it/servizi/comunita-e-partecipazione/news-e-progetti-comunita/211-un-nuovo-anno-di-sve
Egy év Torinóban - az egyik magyar önkéntes kisfilmje

Erasmus+ KA1 VET – Nemzetközi Mobilitás – “INFINITO” projekt
Egy 5 hetes szakmai gyakorlati lehetőség nyújtása 18 dél-magyarországi ápoló és szociális munkás tanuló számára idősek és fogyatékosok intézményeiben Toszkána régióban.
https://www.facebook.com/groups/...
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek...
Képek

Európa a polgárokért program, 4. akció – Aktív európai emlékezet – “In Memo” projekt
Figyelemfelhívás a náci és a kommunista rezsimek által a fogyatékkal élőkkel szemben elkövetett visszaélésekre és megemlékezni az áldozatokról. A cél ezenfelül egy módszertani kézikönyv kidolgozása, a pedagógusok számára ezen történelmi események oktatására szolgáló pedagógiai eszközök nyújtása, amelyek egyúttal a békére és a toleranciára nevelnek.
In Memo - In Memoriam of the Invisible Victims - video
http://www.in-memo.eu/
in-memo.pdf

Progress Európai Program – „RESPEC” projekt
A tapasztalatcsere és a sikeres gyakorlati módszerek kicserélése, elterjesztése, átültetése a szociális gazdaság területén, különös tekintettel a munkaerő-integráló szociálisan érzékeny vállalatokra, ezzel elősegítve a munkahelyteremtés lehetőségét a társadalomból kirekesztettek számára, lehetőséget adni számukra képességeik felmérésére, fejlesztésére, előmozdítva munkaerőpiaci integrációjukat.
http://www.respec.eu/hu/

Egész életen át tartó tanulás program – “All inclusive” – Partnerség a társadalmi inklúzió erősítéséért projekt
A projekt célja a sérült gyermekek és az iskolából kilépő fiatal felnőttek, fogyatékkal élő fiatalok inklúzióját elősegítő módszerek, bevált gyakorlatok megismerése, cseréje európai partnerlátogatások révén.
https://www.facebook.com/groups/...

LdV – Nemzetközi Mobilitás - „FAN” – Óvodapedagógusok továbbképzése projekt
Az ARCA és a CEPISS pedagógiai módszereinek megismertetése 16 magyarországi óvópedagógussal és a fogyatékos gyermekek integrációjának elősegítése Magyarországon.
https://www.facebook.com/groups/...

LdV – Nemzetközi Mobilitás - "E.SZ.SZ.O." projekt
Egy 5 hetes szakmai gyakorlati lehetőség nyújtása 16 dél-magyarországi ápoló és szociális munkás tanuló számára idősek és fogyatékosok intézményeiben Toszkána régióban.
https://www.facebook.com/groups/...

LdV – Nemzetközi Mobilitás – „EPIC” – Szakmai tapasztalatszerzés Chiantiban projekt
Egy 5 hetes szakmai gyakorlati lehetőség nyújtása 12 dél-magyarországi ápoló és szociális munkás tanuló számára idősek és fogyatékosok intézményeiben Olaszországban, Chiantiban, Greve és Panzano területén.
https://www.facebook.com/groups/...

Európa a polgárokért program, 4. akció – Aktív európai emlékezet – “The Other Side of Memory” projekt
A projekt célja visszaemlékezések gyűjtése és a nácizmus, kommunizmus által okozott erőszak és szenvedés emlékének a megőrzése Európában. A projekt főszereplői gyermekek és fiatalok, akik a kutatásba bevonják az események közvetlen tanúit, videó interjúk formájában rögzítve a totalitárius rezsimeket megélt nők és férfiak visszaemlékezéseit.
http://www.cooperativaorso.it/servizio/173

LdV TOI - Transfer of Innovation „C A S. O.” – Case manager képzés adaptációja projekt
A CASE MANAGER mint a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci foglalkoztatásában jártas szakember olaszországi modelljének átültetése és a helyi viszonyokra való alkalmazása Magyarországon és Bulgáriában.
http://www.case-manager-project.eu/hu
Kapcsolat - Contatti - Contact us
Galileo Progetti Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Aladár utca 6. fszt./1.
Magyarország – Ungheria - Hungary
Cégjegyzékszám: 01-09-930753
Adószám: 11700948-1-41
letöltés
letöltés
letöltés claudia.piovano@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-323-3835
letöltés adam.fekete@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-408-6308
letöltés marta.bene@galileoprogetti.hu
letöltés +36-70-774-8869